Prowadzenie dożywiania uczniów szkoły i dzieci przedszkolnych

Informuję, że zgodnie z art.106a Prawo Oświatowe z dniem 1 września 2022 r. prowadzenie dożywiania uczniów szkoły i dzieci przedszkolnych przejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.

W związku z powyższym rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły deklaracji w terminie do 31.08.2022 r. Druki deklaracji wyłożone są w przedsionku szkoły oraz przedszkola. Ponadto wszelkie informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie szkoły https://spcedynia.edupage.org/a/stolowka-szkolna w module STOŁÓWKA SZKOLNA.

Monika Nawrot
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni