Promocja zabytkowej wieży w Radio Szczecin

Cedyńska zabytkowa wieża widokowa prezentuje się coraz lepiej. Dzięki działaniu 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przy zabytku trwają prace rewitalizacyjne.

Od samego początku obecnej kadencji władze postawiły nacisk na rozwój turystyki w naszej gminie. Ta część gospodarki, obok handlu i rolnictwa ma być kolejnym filarem rozwoju gminy. Po remoncie wieża będzie otwarta dla zwiedzających za darmo. Zwiększenie ilości turystów wpłynie pozytywnie na naszą gminę. Skorzystają z tego wszyscy z obszaru rewitalizacji, w tym bazy noclegowe i gastronomia.

Wieża już na obecnym etapie przyciąga uwagę i budzi zainteresowanie przybyłych do naszej gminy gości z całej Polski oraz zza Odry. Atrakcyjność miejsca stworzy większe możliwości w zakresie turystyki i promocji. Każdy będzie chciał zobaczyć przepiękny widok jaki rozciąga się z wieży na pradolinę Odry. Turyści będą mogli podziwiać wyjątkowe ukształtowanie terenu, przyrodę i krajobrazy jakie nas otaczają oraz zabrać ze sobą wspomnienia, które na pewno na długo pozostaną w ich pamięci i zapewne na fotografiach, które owe wspomnienia uwiecznią.

Zachwyceni turyści z miłą chęcią będą opowiadać o naszym dziedzictwie kulturowym i tym samym będą promować naszą małą ojczyznę w całej Polsce.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą dnia 21 maja 2019 roku w Cedyni umową o dofinansowanie Projektu „Remont wieży widokowej w Cedyni” Nr RPZP.09.03.00-32-0009/18-00.

rewitalizacja_logosy
rewitalizacja_logosy

https://radioszczecin.pl/1,412079,wieza-w-cedyni-bedzie-hulala-wideo-zdjecia

Wieża widokowa
Wieża widokowa

Grafika: Radio Szczecin