Programowanie w Piasku

Uczniowie I klasy wraz z wychowawczynią Panią Joanną Patrzykowską, uczestniczą od  3 września w Ogólnopolskim Programie ,,Uczymy Dzieci Programować”. Jest to inicjatywa mająca  pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można programować na edukacji matematycznej, językowej czy artystycznej.

Podstaw programowania możemy także uczyć niezależnie od posiadanego w placówce wyposażenia, nie jest wymagany dostęp do sprzętu komputerowego ani internetu.  Głównym celem tych zajęć jest: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności dziecięcej, kształtowanie umiejętności pracy w zespołach oraz stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat.