Potrawy z ryb nad rozlewiskiem

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Starego Kostrzynka do udziału w projekcie „Potrawy z ryb nad rozlewiskiem” już 18 lipca 2020 r. od godziny 16:00 do świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku.

Potrawy z ryb nad rozlewiskiem
Potrawy z ryb nad rozlewiskiem