Pomoc w formie produktów żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni informuje, że zorganizował pomoc w formie produktów żywnościowych dla osób i rodzin z terenu naszej gminy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej. Powyższa pomoc kierowana jest przede wszystkim dla dzieci z naszej gminy korzystających z dożywiania. Powyższe produkty będą przekazywane bezpośrednio dla tych osób na podstawie listy dyrektorów z poszczególnych szkół oraz indywidualnych zgłoszeń.

Produkty żywnościowe zorganizowano na podstawie umowy pomiędzy „Caritas” a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cedyni w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościową 2019-2020”.

Informację o dystrybucji powyższej żywności można dodatkowo uzyskać pod numerami telefonów: 91 414 46 19

91 414 46 45
91 464 79 56

Kierownik OPS w Cedyni
Mirosława Jędrzejek