Pomnik w nowej odsłonie

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązuje w Polsce Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. W związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego oraz opinią Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącej symboli znajdujących się na pomniku na Placu Wolności w Cedyni byliśmy zmuszeni do ich usunięcia.

Krzyż Grunwaldu II klasy, którym został odznaczony Rejon Pamięci Narodowej oraz znajdująca się pod pomnikiem tablica zostały przeniesione do cedyńskiego Muzeum Regionalnego, gdzie zostaną wyeksponowane i opisane. Na bryle pomnika pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego zainstalowali odlane z metalu Godło Państwowe oraz tablicę z treścią uzgodnioną z IPN. Zmiany te zostały zatwierdzone przez Radę Miejską w Cedyni. Stojący w centralnym punkcie miasta pomnik ma w swoim założeniu łączyć w pamięci historycznej wszystkich mieszkańców.

Mamy nadzieję, że pomnik w nowej odsłonie będzie nadal łączył pokolenia i upamiętniał historię naszego kraju, ale też i naszej Małej Ojczyzny.