„Polsko-niemieckie tradycje dożynkowe i wspólna przeszłość – Cedynia 2019″

„Polsko-niemieckie tradycje dożynkowe i wspólna przeszłość – Cedynia 2019” to tytuł projektu, realizowanego w Gminie Cedynia. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, autorem Małgorzata Karwan- zastępca burmistrza Cedyni. Celem projektu jest poznawanie polskich i niemieckich tradycji, wspólna integracja, zawieranie przyjaźni, kształcenie dzieci i młodzieży podczas wspólnych warsztatów i wycieczek oraz dalsza współpraca.

Projekt składa się z dwóch działań: polsko- niemieckie spotkanie dożynkowe, które odbyło się 31 sierpnia oraz polsko- niemieckie warsztaty z realizacji dźwięku i światła przeprowadzone 26 września 2019 r. Można stwierdzić, że cele zawarte w projekcie zostały w 100% zrealizowane, a rozliczenie wniosku nastąpi do 30 października.

Podczas warsztatów z realizacji dźwięku i światła młodzież z Polski i Niemiec poznała zasady i możliwości wykorzystywania światła scenicznego- głowy ruchome oraz reflektory i dźwięku – muzyki na różnych spotkaniach kulturalnych. Każdy z uczestników mógł również praktycznie spróbować swoich sił. Warsztaty zakończyły się integracyjną dyskoteką.

Druga część dnia to wspólna wycieczka na cmentarz siekierkowski, Górę Czcibora , odwiedziliśmy również na prośbę strony niemieckiej naszą Szkołę w Cedyni. Podsumowanie i zakończenie nastąpiło przy grillu. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe gadżety promujące projekt.

Po wspólnym spędzeniu dnia, młodzież zarówno z Polski jak i Niemiec, poprosiła organizatorów o możliwość jeszcze jednego w tym roku spotkania, dokładnie tych samych grup.

Projekt jest dofinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania.