Polsko- niemieckie spotkania z historią pod Górą Czcibora – Cedynia 2021

„Polsko- niemieckie spotkania z historią pod Górą Czcibora – Cedynia 2021” to tytuł projektu, którego realizację rozpoczęliśmy 1 czerwca 2021 r., a zakończenie nastąpi 15 lipca 2021r. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa ( Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

Projekt został zatwierdzony przez Komitet Sterujący bez uwag i opiewa na kwotę 29 900,00 Euro. Beneficjentem projektu jest Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, a autorem Małgorzata Karwan – Zastępca Burmistrza Cedyni i Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Celem projektu jest w szczególności popularyzacja historii średniowiecza, budowanie wzajemnych relacji partnerskich (Lunow, Schwedt, Bad Freienwalde, Wrizen). Jest to żywa lekcja historii, która w każdym uczestniku wydarzenia pozostawia walory przede wszystkim edukacyjne, ale i emocjonalne.

Zespoły muzyki dawnej, walki wojów i rycerzy, dżygitówka kozacka, rzemiosło dawne, Noc Kupały połączona z tradycjami, Fireshow, ale przede wszystkim inscenizacja Bitwy pod Cedynią to ważniejsze wydarzenia, na które zapraszamy wszystkich pod Górę Czcibora od piątku do niedzieli.

Obozowisko, które powstanie na placu u podnóża 15. metrowego pomnika, który przedstawia wzbijającego się Orła do lotu, przeniesie nas w czasy średniowiecza i rok 972. To jedyna w świecie taka Góra Czcibora z historią, która dla nas, mieszkańców Cedyni jest bardzo ważna. Jest to wydarzenie międzynarodowe, które w każdym roku przyciąga coraz to większą rzeszę widzów.

plakat dni Cedyni
plakat Dni Cedyni
Sponsor strategiczny
Sponsor strategiczny