Polska wieś to przyszłość

Wspieramy Ukrainę, ale naszym obowiązkiem jest ochrona interesów polskiej wsi:
Zdecydowaliśmy o zakazie przywożenia od 15 kwietnia do 30 czerwca do Polski z Ukrainy m.in.:
zboża,
mięsa drobiowego,
jaj,
mleka i przetworów mlecznych,
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, koziny,
produktów pszczelich,
cukru, suszu paszowego.

Wprowadzimy powszechny skup zboża:
Minimalna cena skupu zboża będzie wynosić 1400 zł za tonę pszenicy.

Będziemy kontynuować dopłaty do nawozów:
Wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na dopłaty do nawozów na zasadach podobnych do poprzedniego naboru.
Na konta rolników wpłynęło wówczas około 3 mld zł.

Zwiększymy dopłaty do paliwa rolniczego:
Wystąpimy do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do poziomu 2 zł/l.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi