Podziękowanie

Kierownik oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni serdecznie dziękują Panu sołtysowi Golic Kazimierzowi Zielińskiemu za bezinteresowną pomoc przy rozładunku produktów żywnościowych w świetlicy w Golicach.