Podziękowania dla sponsorów

Organizatorzy Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzny oraz Dnia Sołtysa składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom, bez pomocy których nie byłoby możliwe przygotowanie tak zacnego wydarzenia.

Dziękujemy Panom, którzy wsparli organizację przyjęcia dla Pań oraz Paniom, które dołożyły cegiełkę dla Panów.

Podziękowania dla:

 • pana sołtysa Piasku Krzysztofa Dudy
 • pana sołtysa Starego Kostrzynka Dariusza Kopija
 • pana sołtysa Rafała Kiniorskiego
 • pan radnego Stanisława Martyki
 • pana radnego Zdzisława Tondla
 • pana radnego Piotra Krupińskiego
 • pana dyrektora ZGKIM Zenona Blachnierka
 • pana dyrektora Muzeum Regionalnego w Cedyni Michała Potapińskiego
 • pana burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego
 • państwa Moniki i Piotra Mazurkiewiczów
 • pani radnej i sołtys Czachowa Moniki Rogowskiej
 • pani sołtys Łukowic Alicji Jaworskiej
 • KGW Orzechów na czele z przewodniczącą i sołtysem Agnieszką Fedorowicz
 • KGW Piasek na czele z przewodniczącą Eweliną Zacharewicz
 • pani Marioli Jaworskiej
 • pani Katarzyny Sobali
 • pani Jolanty Pociej
 • pani Iwony Junikiewicz
 • pani Natalii Pieczykolan
 • pani Zdzisławy Gil
 • pani Doroty Tondel
 • pana Mateusza Dominiaka
 • pana Zbigniewa Modrasa

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.”
Franklin Delano Roosevelt