Podsumowanie projektu tylko dla uczestników spotkań

Jest nam bardzo przykro, nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sprawy, jednak epidemia nie zwalnia. W związku z powyższym na spotkanie podsumowujące projekt „Aktywnie i społecznie na rzecz dobra wspólnego – cykl warsztatów w Gminie Cedynia” zapraszamy tylko osoby, które brały udział w projekcie w celu wymiany doświadczeń.

Prosimy o stosowanie się do obowiązujących wytycznych.

GRAFIKA: https://pixabay.com/pl/illustrations/wirus-covid-nauka-covid19-4937553/