Podpisanie listu intencyjnego we Wriezen

02 listopada w siedzibie Związku Gmin Barnim-Oderbruch we Wriezen odbyło się podpisanie listu intencyjnego w sprawie kontynuacji współpracy projektowej Powiatów Myśliborskiego

i Märkisch-Oderland, Związku Gmin Barnim-Oderbruch oraz Gminy Cedynia w Programie Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027. Partnerzy projektu w oparciu o dotychczasową współpracę, zadeklarowali chęć kontynuowania i zintensyfikowania współpracy w okresie wsparcia UE 2021-2027 w celu poprawy infrastruktury transgranicznej, wykorzystania potencjału turystycznego i jego marketingu. Głównym celem wspólnych działań będzie kontynuacja współpracy projektowej odnoszącej się przede wszystkim do planowanego projektu „Przyłączenie Mostu Europejskiego Neurüdnitz-Siekierki do transeuropejskiej sieci szlaków rowerowych”.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, który jako przedstawiciel gminy Cedynia, podpisał list intencyjny. Obecna była również zastępca burmistrza Małgorzata Karwan, Starosta Powiatu Myśliborskiego Andrzej Potyra, Starosta Powiatu Märkisch-Oderland Gernot Schmidt oraz przedstawicielka Związku Gmin Barnim-Oderbruch Sylwia Bokert.