Początek roku szkolnego 2020/2021

We wtorek, 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. W Szkole Podstawowej w Piasku uroczysty apel odbędzie się o godzinie 8:00, natomiast w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cedyni o godzinie 10:00.

O godzinie 9:00 odbędzie się Msza Święta w kościele pw. NNMP w Cedyni w intencji nowego roku szkolnego.

            Nowy rok szkolny 2020/2021 będzie różnił się od poprzednich. Pandemia koronawirusa sprawiła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny musieli opracować procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Poniżej wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

            Szkoła w Cedyni opracowała szkolne procedury bezpieczeństwa oraz schemat organizacji spotkań uczniów z wychowawcami. Na stronie szkoły znajdziemy także zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, którą należy wypełnić, wydrukować lub napisać odręcznie i dostarczyć do szkoły do 4 września 2020 r.

Link do strony Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni:

https://spcedynia.edupage.org/