Piękna Zachodniopomorska Wieś

Wydział Rolnictwa i Rybactwa uprzejmie informuje, iż do 5 maja 2023 roku trwa nabór wniosków w konkursie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn.“Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2023.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach i składać się będzie z: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz wizji w terenie. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne za zajęcie odpowiednio:
• I miejsca – 40 000 zł
• II miejsca – 30 000 zł
• III miejsca – 20 000 zł
• Wyróżnienie – 10 000 zł
Podmiotami uprawnionymi do dokonywania zgłoszeń, są gminy z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa biorące udział w Konkursie. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Warunkiem udziału
w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami, w terminie do 5 maja 2023 roku.

Regulamin konkursu wraz ze zgłoszeniem oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem:
https://wrir.wzp.pl/piekna-zachodniopomorska-wies-0
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ:
• Aleksandra Jaszczuk ( tel.91 454 26 87, e-mail: ajaszczuk@wzp.pl) oraz
• Paulina Makatun-Hałas ( tel. 91 454 26 85, email: pmakatun@wzp.pl)