Paczki żywnościowe dla potrzebujących

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni pozyskał paczki żywnościowe od Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej dla osób starszych , schorowanych i niepełnosprawnych. Paczki będą rozdawane przez pracowników ośrodka po uprzednim zgłoszeniu takich potrzeb.