OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI POSZUKUJE KANDYDATÓW

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI POSZUKUJE KANDYDATÓW DO FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
• OPIECE I WYCHOWANIU DZIECI
• PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
• KSZTAŁTOWANIU I WYPEŁNIENIU PODSTAWOWYCH RÓL SPOŁECZNYCH

FUNKCJA RODZINY WSPIERAJĄCEJ,MOŻE BYĆ POWIERZONA OSOBOM Z BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA DZIECKA

Jeśli czujesz chęć pomagania i dysponujesz wolnym czasem, zapraszamy do współpracy i dzielenia się własnym doświadczeniem z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni
ul. Plac Wolności 8
74-520 Cedynia
(91) 4144619