OSP z dofinansowaniem

Dwie jednostki (z pięciu działających) z gminy Cedynia w dniu 7 stycznia 2021r : Czachów i Lubiechów Górny otrzymały 63 384,52 zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego z „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości. Czek wręczył pan Dariusz Matecki, na ręce obu Prezesów jednostek OSP Panów: Arkadiusza Mruka i Zbigniewa Lechowskiego. Pan Matecki odczytał również życzenia i gratulacje od Pana Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro skierowane do Strażaków, Burmistrza, Radnych i Mieszkańców Gminy Cedynia.

Spotkanie w Remizie OSP Czachów rozpoczął Pan Burmistrz Adam Zarzycki, który przywitał gości zaproszonych na tą uroczystość: Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pana Andrzeja Szelążka i Pana Dariusza Mateckiego- prawnika, Radnego Miasta Szczecin. Pan Burmistrz przywitał również Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni Pana Piotra Głowniaka, Zastępcę Burmistrza Cedyni jednocześnie Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Małgorzatę Karwan, Prezesów obu jednostek Arkadiusza Mruka i Zbigniewa Lechowskiego oraz Druhny i Druhów OSP Czachów i Lubiechów Górny.

Wszyscy zgodnie przyznali, że sprzęt zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości dla Strażaków przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia sprawności w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości
OSP z dofinansowaniem, zdjęcie grupowe

GALERIA