Organizacja pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Na podstawie Rozporządzeń MEN z dnia 20 .03.2020 r.

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w okresie 12 marca 10 kwietnia 2020 ograniczone zostało funkcjonowanie szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni.

OD ŚRODY 25 MARCA 2020 r. W CZASIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ZADANIA SZKOŁY realizowane są ZA POMOCĄ DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ www.synergia.librus.pl.

Każdy uczeń po zalogowaniu na swoje konto będzie miał wgląd w materiał , który został zaplanowany do realizacji danego przedmiotu. Zostanie poproszony o realizację zgodnie ze szczegółowymi poleceniami nauczycieli.

Wszelkie kontakty / konsultacje odbywają się głównie za pomocą platformy edukacyjnej Librus Synergia / telefonicznie lub w sposób ustalony z wychowawcą / nauczycielem.

DLA UCZNIÓW KLAS 1-8 NIEMAJĄCYCH DOSTĘPU DO KOMPUTERA LUB DOSTĘPU DO INTERNETU WYDRUKOWANE KARTY PRACY I MATERIAŁY BĘDĄ WYŁOŻONE W PRZEDSIONKU SZKOŁY.

CZAS KONSULTACJI NAUCZYCIELSKICH : W GODZINACH ZAJĘĆ ZAPLANOWANYCH DLA DANEJ KLASY 1- 8 ORAZ W GODZINACH 18.00 -19.00

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA KOMUNIKUJĄ SIĘ Z RODZICAMI I POZOSTAJĄ DO ICH DYSPOZYCJI CODZIENNIE W GODZINACH 8.00- 10.00 i 18-19 w sposób ustalony wcześniej .

WSZYSCY PRACOWNICY SZKOŁY PRACUJĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

DYŻURY PEDAGOGÓW/ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia, konsultacji pod numerem telefonu 914144017 w godzinach 10.00 -12.00 codziennie / ORAZ przez wiadomości w systemie Librus Synergia i pocztę email : pedagog @spcedynia.pl

Dyrektor szkoły dostępny jest pod numerem telefonu 91 4144017 w godz. 8.00 do 15.00 , wiadomości można kierować na adres email : dyrektor@spcedynia.pl lub na konto dyrektora w platformie Librus Synergia.

SEKRETARIAT SZKOLNY PRACUJE W GODZINACH 7.00- 15.00 , TEL. 914144017 , adres e-mail: sekretariat@spcedynia.pl .