Ograniczenia w funkcjonowaniu UM Cedynia

Burmistrz Cedyni informuje o ograniczeniach związanych z osobistym załatwianiem spraw w Urzędzie Miejskim w Cedyni.

Z dniem 16 marca 2020r. (poniedziałek) zostaje uruchomione w Urzędzie Miejskim w Cedyni tymczasowe biuro podawcze w okienku, na parterze budynku, obok pokoju nr 2, gdzie można złożyć pisma i podania kierowane do urzędu. Pozostała część budynku będzie dla interesantów niedostępna.

Zwracam się z prośbą, aby na pismach w celu sprawnego załatwiania spraw, podawać numer telefonu, a maile opatrywać imieniem i nazwiskiem. Proszę o realizowanie płatności online, płatności podatkowe na konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych.

Wszelkie decyzje i pisma (za wyjątkiem pilnych spraw z zakresu USC) będą do Państwa wysyłane listownie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu pod adresem mailowym info@cedynia.pl oraz numerem telefonu 91-414-40-06.

Jednocześnie informujemy, że zasady obsługi interesantów w urzędzie mogą ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki

Adres Korespondencyjny Urzędu:
Urząd Miejski w Cedyni
Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia

Dodatkowe dane kontaktowe do pracowników urzędu i gminnych jednostek:

Burmistrz Cedyni: Adam Zarzycki, tel. 91 4144 006

Zastępca Burmistrza: Małgorzata Karwan, tel. 91 4144 006

Sekretarz Cedyni: Anna Witek, tel. 91 4144 006

Referat Finansowy (FB) :
Skarbnik: 91 4317 839
Zastępca Skarbnika: 91 4317 823
Księgowość Budżetowa 91 4317 823
Podatki 91 4317 805
Podatki 91 4317 821
Opłata Targowa 91 4317 835

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:
Rolnictwo – 91 4317-816
Fundusze unijne – 91 4317-806

Referat Planowania, Infrastruktury i Ochrony Środowiska:
Gospodarka Komunalna 91 4-317-808
Ochrona środowiska 91 4-317-822
Zamówienia publiczne 91 4-317-826
Zagospodarowanie przestrzenne 91 4-317-806

Urząd Stanu Cywilnego:
91 4317 813
91 4144 092

Działalność Gospodarcza:
91 4317 813

Referat Organizacyjny:
Sekretariat 91 4144006
Stanowisko ds. Ochrony Cywilnej i Zagrożeń Nadzwyczajnych 91 4-317-818
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu 91 4-317-819

Samodzielne Stanowiska Pracy :
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 91 4-317-819
Informatyk 91 4-317-817

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu :
Sekretariat: 91 4144 131

Muzeum Regionalne: 91 4693 041

Zespół Administracyjny Szkół : 91 4326563

Ośrodek Pomocy Społecznej:
Świadczenia Rodzinne – 91 4-317-803

Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 91 4144 186, 508 978 025. e-mail: dyrektor@zgkimcedynia.