Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – rehabilitacja osób niepełnosprawnych w 2023 r.

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

oraz ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy podmioty uprawnione do zapoznania się z treścią ogłoszenia i do składania ofert.

Zapraszamy osoby spełniające kryteria określone w ogłoszeniu, do przesłania swojego zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Szczegółowe informacje – http://www.bip.pcpr-gryfino.pl/otwarte-konkursy-ofert/225-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r