Ogłoszenie

Gminna Komisja Wyborcza w Cedyni powołana do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Cedyni w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r. informuje, że dnia 4 marca 2020 r. o godzinie 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni (pokój nr 3) w drodze losowania przyzna numery dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Cedyni w okręgu wyborczym nr 2 w Cedyni.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Grażyna Mażol