Ogłoszenie

Urząd Miejski w Cedyni ogłasza:

  1. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy w Urzędzie Miejskim w Cedyni.
  2. możliwość podjęcia pracy na zastępstwo – stanowisko w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy w Urzędzie Miejskim w Cedynia
  3. możliwość podjęcia pracy na zastępstwo – stanowisko w Referacie Finansowym w Urzędzie Miejskim w Cedyni

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1532,2022.html