OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin polowania na ptactwo Koła Łowieckiego „JELEŃ” na terenie obwodu numer 280.

Źródło foto: https://pixabay.com/pl/photos/g%C4%99si-ptaki-stada-przyrody-1990202/