OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni z dnia 13 września 2023 roku

OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni z dnia 13 września 2023 roku – granice obwodu głosowania i siedziba obwodowej komisji wyborczej

https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,26656,obwieszczenie-burmistrza-cedyni-z-dnia-13-wrzesnia-2023-roku-granice-obwodu-glosowania-i-siedziba-ob.html

Inne informacje związane z wyborami do Sejmu i Senatu 2023:

https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1685,wybory-do-sejmu-i-senatu-2023.html