OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, terminy polowań Koła Łowieckiego „TROP” na terenie obwodu numer 281.

terminy_polowan_20191104