OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni

OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni z dnia 7 marca 2024 roku  Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Cedyni podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://bip.cedynia.pl/cedynia,a,27064,obwieszczenie-burmistrza-cedyni-z-dnia-7-marca-2024-roku-na-podstawie-art-16-1-ustawy-z-dnia-5-stycz.html