OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin indywidualnych polowań dla obcokrajowców Koła Łowieckiego „JELEŃ” na terenie obwodu numer 280

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1. 10.02.2021 r. – 14.02.2021 r.  5.00  – 24.00Jelenie, daniele, sarny, dziki, drapieżniki