Obwieszczenie Burmistrza Cedyni

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin indywidualnych polowań organizowanych przez OHZ LP Nadleśnictwa Chojna na terenie obwodu numer 274

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1. 29.12.2020 r. – 30.12.2020 r.  7.30  –  16.30Jelenie, daniele, sarny, dziki, drapieżniki