Obwieszczenie Burmistrza Cedyni

OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „JELEŃ” na terenie obwodu numer 280.

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1. 10.10.2020 r.  8.00  – 19.00Jelenie, sarny, dziki, drapieżniki