Obwieszczenie Burmistrza Cedyni

Obwieszczenie Burmistrza Cedyni z dnia 4 lutego 2020 r. o okręgu wyborczym, jego numerze i granicy, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Cedyni, zarządzonych na dzień 5 kwietnia 2020 r.

http://bip.cedynia.pl/cedynia,a,23928,obwieszczenie-burmistrza-cedyni-z-dnia-4-lutego-2020-r-o-okregu-wyborczym-jego-numerze-i-granicy-lic.html