Obwieszczenia Burmistrza Cedyni

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin indywidualnych polowań dla obcokrajowców Koła Łowieckiego „JELEŃ” ana terenie obwodu numer 280.

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1.06.12.2020 r. – 08.12.2020 r.  5.00  – 23.00Jelenie, daniele, sarny, dziki, drapieżniki

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin indywidualnych polowań dla obcokrajowców Koła Łowieckiego „JELEŃ” na terenie obwodu numer 280

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1.17.12.2020 r. – 19.12.2020 r.  4.00  – 24.00Jelenie, daniele, sarny, dziki, drapieżniki

Na podstawie art. 42a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018.651) podaję do publicznej wiadomości, termin indywidualnych polowań dla obcokrajowców Koła Łowieckiego „JELEŃ” na terenie obwodu numer 280

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaPolujemy na:
1. 15.12.2020 r. – 17.12.2020 r.  4.00  – 24.00Jelenie, daniele, sarny, dziki, drapieżniki