Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowny Mieszkańcu Cedyni PAMIĘTAJ o złożeniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Celem stworzenia bazy CEEB jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.”kopciuchów”.
Deklarację należy złożyć :
a) dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021roku, deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.,
b) dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021roku, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację ?
a) drogą elektroniczną: za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie
zone.gunb.gov.pl
b) w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Cedynia
Druki formularzy oraz film z instrukcją jak wypełnić deklarację znajduję się na stronie : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow