Nowe wytyczne dla komisji (szacowanie szkód)

W nawiązaniu do wcześniej korespondencji, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, niemożliwe jest aktualnie zorganizowanie spotkania, na którym omówione zostałyby procedury i obowiązujące zasady szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Spotkanie takie odbędzie się po ustaniu zagrożenia.

Tymczasem, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiły się nowe Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę wraz z wzorami protokołów do stosowania w roku 2020 (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne).

W przedmiotowych wytycznych opisane są zasady szacowania strat powstałych w roku bieżącym w wyniku wystąpienia, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wszystkich niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oprócz suszy.

Od 2020 roku, zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonywane będzie poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Ponadto uprzejmie informuję, że w najbliższych dniach przekazane zostaną również dodatkowe wyjaśnienia i instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mające na celu wsparcie Komisji oraz usprawnienie jej pracy.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości czy problemów, powstałych w trakcie szacowania strat, pozostali członkowie Gminnej Komisji oraz pracownicy tut. Urzędu zawsze służą pomocą. Na bieżąco będą również Państwu przekazywane wszystkie istotne informacje dot. przedmiotowej problematyki.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
Karin Kmiecik
Zastępca dyrektora
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju
Regionalnego