Nasze śmieci – wspólny problem

Od 1 lipca 2021 roku pracownicy firm odbierających odpady będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają zbiórce selektywnej.

Kontroli podlegać będą również pojemniki i worki do zbiórki selektywnej.

Pamiętaj! Im więcej odpadów zmieszanych, tym wyższe koszty systemu gospodarowania odpadami, a tym samym wyższe stawki za odpady dla mieszkańców.

W przypadki stwierdzenia przez pracowników firm odbierających odpady, nieprawidłowo zebranych odpadów, nie zostaną one odebrane, a pojemnik lub worek zostanie oznaczony żółtą lub czerwoną naklejką. W przypadku pojawienia się naklejki na worku/pojemniku właściciel zobowiązany będzie posegregować odpady ponownie.

Selektywna zbiórka dotyczy wszystkich i jest obowiązkowa.

Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Nasze śmieci - wspólny problem