Nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Uprawnione do otrzymania sprzętu komputerowego są dzieci szkół podstawowych/uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność, zamieszkali w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i są członkami rodziny (krewny w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowi/opiekunowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie rolnym i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR.

Gmina Cedynia informuje, że przystępuje do ww. programu, w związku z tym oświadczenia wraz z zapotrzebowaniem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

Termin składania oświadczeń upływa 25 października 2021 r. o godz. 16.00.

Wymienione dokumenty należy pobrać ze strony urzędu (linki poniżej) lub w Urzędzie Miejskim w Cedyni. Wskazane jest, o ile to możliwe dostarczenie dokumentów potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR.

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są również na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr