Można już składać wnioski o 300 plus

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

O świadczenie można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku. Jeśli rodzic będzie składał wniosek za pośrednictwem PUE ZUS, musi mieć profil na tym portalu. Profil PUE można założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS.

Na PUE jest specjalny kreator wniosków przy „Dobrym Starcie”, który pozwoli uniknąć błędów. System poprowadzi krok po kroku do złożenia wniosku.

Informację o przyznaniu świadczenia można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bank lub portal Emp@tia.

We wniosku – oprócz innych danych – trzeba podać: numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone świadczenie, adres mailowy i numer telefonu –  czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia profilu na portalu PUE ZUS.

ZUS poza placówkami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Poczta Polska i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne. Dzięki porozumieniu w wybranych placówkach Poczty i KRUS pracownicy ZUS będą pomagać przy złożeniu wniosku o „300+” i uruchomieniu profilu na PUE. Na stronie ZUS w zakładce o „Dobrym Starcie” można znaleźć informacje na ten temat.