Mozaiki i rzeźby w Cedyni

Podczas przygotowań do obchodów 1000. rocznicy bitwy pod Cedynią, miasto zostało odnowione. Powstało wiele elementów małej architektury, pomników oraz rzeźb. Na tym tle wyróżniają się szczególnie wielkoformatowe, o wysokiej wartości artystycznej mozaiki, umieszczone na budynku poczty, Ośrodka Opieki Społecznej oraz u podnóży Góry Czcibora. Znajdziemy też wiele rzeźb o tematyce odnoszącej się do obchodów, które do dziś są świadectwem tamtych czasów.

Mozaika na budynku poczty