Mikołaj w Cedyni

Zapraszamy wszystkie dzieci z Cedyni na plac Wolności, gdzie Święty Mikołaj będzie czekał 22 grudnia od godziny 15:00!

Paczki dla dzieci urodzonych w latach 2005-2020. Wydarzenie odbywać się będzie w reżimie sanitarnym oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku z pandemią COVID – 19.