Materiały informacyjne

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki przekazuje link do materiałów informacyjnych (plakatów, ulotek) opracowanych przez EUAA, które mogą być wykorzystane w kampanii informacyjnej na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi. Plakaty (tekst) są w języku angielskim, a także w wersji przetłumaczonej, m.in. na j. ukraiński, j. rosyjski i j. polski.

Dodatkowo poniżej znajdują się linki do pozostałych materiałów informacyjnych, które mogą być przydatne w codziennej pracy, osobom udzielającym informacji uchodźcom z Ukrainy.

Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie
FAQ.

Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.

Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych.

Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim.