Lista poparcia dla budowy sieci szerokopasmowej

Szanowni Państwo. Od dnia 2024-04-11 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Urzędu Miejskiego w Cedyni w celu podpisania zbiorczych list poparcia dla budowy sieci szerokopasmowej dla gminy Cedynia. Listy są przygotowane miejscowościami, zainteresowani wpisują się przy swoim punkcie adresowym. Dane potrzebne do wpisania: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu lub adres e-mail. Wymagany jest podpis pod zgodą na przekazanie danych Operatorom Telekomunikacyjnym (dane zostaną przekazane Operatorom Telekomunikacyjnym świadczącym usługi w gminie celem przekazania informacji handlowych dotyczących oferowanych usług dostępu do Internetu).

Swoje dane można również przekazać za pośrednictwem strony https://internet.gov.pl/ (wymagane logowanie profilem zaufanym).

Prosimy o zgłaszanie się do biura nr 10. Zgłoszenie z formularza papierowego zostanie niezwłocznie dodane na stronie internet.gov.pl.

Przykładowa lista wygląda następująco: