L sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

24 kwietnia 2024 roku odbyła się ostatnia, L sesja Rady Miejskiej w Cedyni. Podczas tego uroczystego posiedzenia podsumowano ponad 5 letnią kadencję. Była to najdłuższa kadencja w historii samorządu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak oraz wszyscy Radni otrzymali podziękowania za pełną zaangażowania pracę dla dobra lokalnej społeczności. Radni na czele z Przewodniczącym wręczyli podziękowania Burmistrzowi Cedyni Adamowi Zarzyckiemu oraz Zastępcy Burmistrza Małgorzacie Karwan.

To było dobre 5 lat. Dzięki współpracy Rady Miejskiej w Cedyni z Burmistrzem udało się zrealizować wiele inwestycji i przedsięwzięć, podjąć wiele ważnych uchwał oraz pozytywnie wpłynąć na rozwój gminy Cedynia.

« z 2 »