Kwalifikacje wojskowe odwołane

Burmistrz Cedyni zawiadamia, że kwalifikacja wojskowa w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się. W związku z powyższym, wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.

Foto: https://pixabay.com/pl/photos/wojsko-%C5%BCo%C5%82nierz-wojskowy-armia-2536694/