KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Szczegóły na stronie: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zgloszenie-wypadku-przy-pracy-rolniczej-mozliwe-takze-przez-epuap/

Plakat_ePUAP_KRUS