KONSULTACJE w sprawie Kąpieliska Miejskiego w Cedyni

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dani 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomość projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenie sezonu kąpielowego na terenie gminy Cedynia w roku 2022.

Uwagi i propozycje zmian projektu Uchwały można składać na adres Urzędu Miejskiego Cedyni, Plac Wolności 1, lub ze względu na panujące ograniczenia wynikające z ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 elektronicznie na adres srodowisko@cedynia.pl.

W uwagach przesłanych elektronicznie należy w temacie wiadomości wpisać:

KONSULTACJE – kąpielisko 2022.

Uwagi i propozycje, o których mowa powyżej należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.