Konkurs fotograficzny pt. „Żydowskie ślady w naszej miejscowości”

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie wspólnie z Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Żydowskie ślady w naszej miejscowości”. Konkurs odbędzie się w ramach projektu „Ocalmy pamięć – społeczność żydowska na Pomorzu Zachodnim do zakończenia II Wojny Światowej” i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pasjonatów historii, środowisk opiniotwórczych, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w miejscowościach, w których będzie realizowany projekt (Świdwin, Szczecinek, Trzebiatów, Dębno, Cedynia). Przedmiotem konkursu będą zdjęcia ilustrujące ślady obecności Żydów na terenie danej miejscowości i najbliższych okolic do czasów zakończenia II wojny światowej (materiały archiwalne, domy, cmentarze itp.).

Konkurs fotograficzny jest dofinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie.

Żydowskie ślady w naszej miejscowości
Żydowskie ślady w naszej miejscowości

Regulamin konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się 1.07.2020 roku.
 2. Uczestnicy konkursu nadsyłają zdjęcia (do 10 sztuk) w formie cyfrowej na adres e-mail:
  tskz.szczecin@gmail.com oraz promocja@cedynia.pl w terminie do 1. 09. 2020 roku.
 3. Na konkurs należy wykonać zdjęcia w dowolnej kolorystyce.
 4. Przy nadesłanej pracy należy załączyć następujące informacje:
 • imię i nazwisko autora
 • tytuł zdjęcia
 • źródło inspiracji
 • adres e-mail.
 1. Zdjęcia zostaną ocenione pod względem merytorycznym (odniesienie do historii danego regionu) oraz artystycznym (ocena pomysłu, techniki i kompozycji, walorów promocyjnych, siły oddziaływania).
 2. Ocena prac będzie miała dwa etapy:
  a) przez uczestników spotkania w danej miejscowości, którzy wyłonią 10 najlepszych zdjęć
  b) przez trzyosobowe jury, które spośród wyróżnionych zdjęć wybierze 5 najlepszych.
 3. Najlepsze zdjęcia wytypowane przez jurorów, zostaną zaprezentowane w siedzibie Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Żydów w Szczecinie przy ulicy Niemcewicza 1/1 w czasie spotkania podsumowującego projekt, które zaplanowane jest na grudzień 2020 roku.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe, a autorzy zdjęć wyróżnionych przez jury zostaną zaproszeni na podsumowanie projektu i otrzymują nagrody rzeczowe.

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Cedyni, ul. plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 131, e-mail: sekretariat@ckcedynia.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 600 017 434, e-mail: info@michalniescioruk.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zgłoszenia się do konkursu.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępnione Towarzystwu Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie, które jest współorganizatorem konkursu.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów o archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Informujemy również o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozstrzygnięcia konkursu.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.