Komunikat KOWR

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że z dniem 23 listopada 2020 r. nastąpi zmiana lokalizacji siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie. Dotychczasowa siedziba mieszcząca się przy ul. Matejki 6b, zostanie przeniesiona do nowego budynku przy ul. Bronowickiej 41.

Nasz nowy adres:

Oddział Terenowy KOWR w Szczecinie

ul. Bronowicka 41

71-012 Szczecin

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane OT KOWR w Szczecinie, takie jak: nazwa, numer NIP, REGON, numer konta bankowego, numery telefonów oraz godziny urzędowania pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, prosimy o dokonanie odpowiedniej aktualizacji w Państwa rejestrach – zaczynając od dnia 23 listopada 2020 r. w bazach danych i wszelkich innych zestawieniach oraz o uwzględnienie nowego adresu w korespondencji i wszystkich dokumentach kierowanych do naszej instytucji.