Komunikat Burmistrza Cedyni

Drodzy mieszkańcy, informuję, że w związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia, od 18 marca 2020 roku do odwołania Urząd Miejski w Cedyni będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Adresy dostępne są na stronie internetowej bip.cedynia.pl.

W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym proszę dzwonić: tel. 91 4144 006, fax. 91 4144 162 lub kontaktować się za pośrednictwem ogólnie dostępnej poczty elektronicznej info@cedynia.pl

Interesanci będą przyjmowani tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym umówieniu daty i godziny w wyznaczonym miejscu. Pracownicy umożliwią wejście osobom udającym się do Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach związanych z wydaniem aktu zgonu i rejestracją urodzeń.

Komunikat dotyczy Urzędu Miejskiego w Cedyni, Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni, Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni, Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni oraz Muzeum Regionalnego w Cedyni.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki