Komunikat

W związku z objęciem kwarantanną pracowników i dzieci z oddziałów przedszkolnych zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w Przedszkolu Miejskim oraz w oddziałach zerowych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni na czas 5-6 listopada 2020 r.

W czasie zawieszenia zajęć wszystkie dzieci przedszkolne objęte będą kształceniem na odległość.

Monika Nawrot
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni