Komputery trafiły do gminy

Na początku marca br. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło nabór do programu „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna szkoła”.

Gmina Cedynia złożyła wniosek i dostaliśmy 100% dofinansowania, które wyniosło 60.000 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu zakupiono 25 laptopów, które trafią do cedyńskich szkół.

W wyniku podziału procentowego uczniów (76,5% do 23,5%) 19 komputerów przenośnych trafi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni, a 6 do Szkoły w Piasku. To dyrektorzy tych szkół podejmą decyzje gdzie indywidualnie trafią laptopy – do potrzebujących uczniów i nauczycieli.

Celem projektu jest „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Planowane efekty to zakup laptopów przeznaczonych dla nauczycieli oraz uczniów, które pozwolą na poprawę jakości zdalnego uczenia i nauczania.

Wartość projektu: 58 559,00 zł wkład Funduszy Europejskich 58 559,00 zł.

Nr umowy: 744/2020

Zdalna Szkoła - logotypy
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA